Cetatea Deva, fortul necucerit de pe malul Mureșului

Situată pe un vechi con vulcanic, Cetatea Deva a fost ridicată la mijlocul secolului al XIII-lea, pentru a apăra Ardealul în fața năvălirilor repetate ale tătarilor, consemnate în jurul anului 1241. Prima atestare documentară a Cetății Deva este din anul 1269, într-un act prin care Ștefan, fiul regelui Bela al IV-lea, face o donație baronului Chyil din satul Câlnic.

Prin poziția sa strategică deosebită, cetatea a păzit orașul Deva secole de-a rândul, asigurând ieșirea și intrarea în Transilvania pe valea Mureșului. S-au descoperit urme care atestă faptul că zona a fost locuită încă din neolitic și epoca bronzului, iar prezența unor blocuri de piatră cioplită, având tăieturi în formă de coadă de rândunică, i-a făcut pe arheologi să constate existența unei fortificații dacice.

Cuceritorii romani au sesizat potenţialul uriaș al locului şi au întărit fortificaţiile din vârful Dealului Cetăţii. O măsură care se impunea, pentru că drumul comercial care făcea legătura cu restul imperiului, cunoscut ca şi Drumul Sării, trecea chiar pe la poalele dealului, într-o vreme în care bazinul Mureşului a cunoscut o perioadă de prosperitate. Odată cu trecerea timpului, Cetatea Devei începe să ocupe un loc important în istoria Transilvaniei. Au fost voievozi şi principi ardeleni care fie au locuit în cetate, fie au făcut popas în aceste locuri, fiind în trecere.

În anul 1773, Iosif, viitorul împărat al Imperiului Habsburgic, a vizitat Cetatea Devei în drumurile sale prin Transilvania. După zece ani, se întoarce la Deva, de această dată în calitate de suveran, pentru a constata cum s-a dezvoltat zona. Coincidență sau nu, doar cu un an mai târziu avea să izbucnească răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, iar Cetatea Devei ajunge loc de refugiu şi apărare pentru nobilii care și-au părăsit moșiile de frica ţăranilor şi lucrătorilor furioși. Au avut loc confruntări violente între garnizoana imperială şi cetele răzvrătiţilor.

În dimineaţa zilei de 13 august 1849 o puternică explozie, produsă la magazia cu praf de puşcă, a distrus în mare parte impunătoarea construcţie, peste care s-a așternut uitarea multă vreme. Astăzi, după o intensă muncă de restaurare depusă de autorități, pe parcursul mai multor ani, și cu ajutorul fondurilor europene, turiștii pot vizita următoarele obiective ale cetății: Poarta 1, drumul de strajă din incinta nr. 3. Apoi poarta 2, scara semicirculară, platformele de artilerie, camera artileriștilor, turnul-scară al Porții 1, Poarta Cezarului și podul de lemn, drumul de strajă din incinta 2, bastionul semicircular Bethlen, cuptoarele, scara de legătură dintre poarta 1 și platforma de artilerie.

Monument istoric și de arhitectură laică, Cetatea medievală a Devei este considerată una dintre cele mai importante fortificaţii medivale din Transilvania. Povestea Cetății Deva cuprinde numeroase mituri şi legende, despre zâne, pitici, balauri și voinici, sau despre tuneluri subterane care ar duce spre Castelul Corvinilor din Hunedoara. Peste toate acestea, Cetatea Deva reprezintă o pagină încărcată de istorie a neamului românesc, un obiectiv turistic de prim rang pentru toți cei pasionați de drumeție și de legendele care vorbesc despre înaintașii noștri.